Ordening

Niemand

dacht aan de

ontmoeting

uit lang vervlogen tijden.

Niemand

zag in Hem

de koning

zonder begin

of einde.

Maar een oude ordening

herrees,

toen het Lam

de weg liep

van Hogepriester.

Hij dronk onze beker

en verbrak het zegel

van de verboden ruimte.

 

Hij geeft toegang tot de troon.

Daar drinken wij

Zijn beker,

aan deze kant van de eeuwigheid.

 

Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.          Hebr. 1: 3

 

Wordt vervolgd….

Impressies n.a.v. de brief aan de Hebreeën; deel 3.

Deel 2: Scharlakenrood.

Deel 1: God begon.

 

 

Zinderingen. Over schepping en kunst.