God begon

Hij sprak het begin

nog voor de tijd bestond.

Er is geen ander Woord.

En er is geen ander begin.

God is één in zijn woorden

en in zijn wil.

Hij spreekt het Licht

en Hij roept in het Licht.

Zijn Woord schept.

 

Hij spreekt tot profeten

die doen wat Hij zegt.

Toen Hij sprak tot de schoot,

kwam zij tot leven.

En het Woord

waarmee Hij de wereld schiep

werd zijn Erfgenaam.

Als Hij de Zoon

spreekt in ons hart

doet Hij geboren worden.

Dezelfde Geest.

Dezelfde adem.

Zullen wij dan niet luisteren?

 

"Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft." (Hebr. 1:1-2)

 

 

Zinderingen. Over schepping en kunst.